DISCLAIMER

Disclaimer

Het is de missie van VLOTcoaching om de kwaliteit van leven van mensen met diagnose borstkanker te verbeteren door middel van de door haar opgedane kennis en als ervaringsdeskundige op het gebied van voeding en lifestyle.

De informatie op de website is bedoeld om de vorenbedoelde groep mensen te informeren over de online methode die VLOTcoaching hanteert om de negatieve impact van de bijwerkingen van een behandeltraject en om de kwaliteit van hun leven te behandelen.

VLOTcoaching heeft deze website niet ontworpen om te kunnen voorzien in (reguliere) geneeskundige adviezen, diagnoses, meningen, behandelingen of diensten gericht aan u of welke persoon dan ook.

Op deze website, levert VLOTcoaching informatie gebaseerd op eigen ervaringen uit de praktijk die geen rekening houden met uw persoonlijke gezondheidssituatie.
De informatie op deze website is dus niet bedoeld als vervanging voor welk regulier medisch advies en/of reguliere medische behandeling dan ook. De informatie op deze site is van algemene aard en dient door een arts vertaald te worden naar de persoonlijke situatie van de patiënt/lezer. Bespreek eventuele acties die je wilt nemen op grond van de informatie op deze site altijd eerst met je behandelend arts.

VLOTcoaching kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het uitvoeren van de op deze website beschreven en in de video’s getoonde aanvullende mogelijkheden en/of van het niet inroepen en/of niet opvolgen van deskundig medisch advies.